;

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Cats NK hanteert al lange tijd hoge standaarden voor het beschermen van gegevens. De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een mooie aanleiding hier nog eens nog naar te kijken. Deze regelgeving heeft betrekking op alle systemen die iets doen met persoonsgegevens. Dus ook op de functionaliteit van Cats NK! 

Op 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht geworden. Dit is Europese regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens. In Nederland wordt deze regelgeving ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd. Deze regelgeving heeft betrekking op alle systemen, die iets doen met persoonsgegevens, dus ook met Cats NK. Caesar Metasoft is al lange tijd bezig met het inventariseren van de gevolgen van de AVG voor Cats NK en het uitwerken en ontwikkelen van de hiervoor benodigde functionaliteit. Globaal wordt dit gedaan voor een drietal gebieden:

  1. Anonimiseren van gegevens;
  2. Afhandelingen van de rechten van een persoon;
  3. Omgaan met privacy-gevoelige gegevens.
De impact van al deze gebieden op Cats NK is groot. De hierbij horende functionaliteit wordt dan ook in delen opgeleverd. Dit wordt niet alleen gedaan door de hoeveelheid (ontwikkel)werk, maar ook om beheerders én gebruikers snel kennis en ervaring op te laten doen met de nieuwe functionaliteit. 

Zeker op het gebied van het omgaan met privacy-gevoelige gegevens zijn en worden veel aanpassingen gedaan, welke op (vrijwel) alle gebruikers van Cats NK effect hebben. Caesar Metasoft zal op alle mogelijke manieren proberen de instellingen van de benodigde informatie te voorzien om hier op de juiste manier mee om te kunnen gaan. Denk hierbij aan het delen van informatie op de gebruikersdag van april 2018, en het op de agenda plaatsen als onderwerp in de diverse Landelijke Gebruikers Overleggen. Natuurlijk worden ook alle aanpassingen verwerkt in de beschrijvingen in de ‘Webhelp.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Cees Bukman: (c.bukman@caesar.nl, 06 22 37 61 24)