;

Consultancy

Door de combinatie van ICT en materiedeskundigen  in het onderwijsveld levert Caesar Metasoft de volgende expertises:

  • Toegevoegde waarde consultancy- en materiedeskundigheid
  • Applicatie-ontwikkeling en implementatie
  • Beheer en exploitatie
  • Uitvoeren van maatwerkprojecten

Door kennisbundeling van de expertise van  Caesar Metasoft en de gehele Caesar Groep kunnen wij onderwijsspecifieke ICT-vraagstukken van definitie, ontwikkeling tot en met beheer voor u oplossen.

Overige Diensten

Caesar Metasoft biedt verschillende diensten. De behoefte van onze klanten verschilt in de mate waarin zij ondersteuning of volledige uitbesteding met betrekking tot het gebruik en beheer van Cats NK wensen. Het in gebruik nemen van Cats NK kan voor de gebruikers grote veranderingen met zich meebrengen.

De overige diensten van ons zijn: