;

Maatwerk

Cats NK is zo opgebouwd dat het mogelijk is om wensen van de klanten door te voeren. Daarnaast kunnen er ook op verzoek aanpassingen gedaan worden. In eerste instantie is hiervoor de ingang het Landelijk Gebruikers Overleg (LGO) en de individuele gesprekken met de klant. Het is mogelijk dat hieruit blijkt dat een wens niet voldoende draagkracht heeft bij de andere klanten, maar dat het voor deze specifieke klant wel van belang is. In zo’n geval is het mogelijk extra functionaliteit te maken en op te nemen in Cats NK, dat naast of geïntegreerd in de bestaande functionaliteit wordt opgenomen. We noemen dit ook wel het maatwerk.

De klant heeft ook de mogelijkheid deze extra functionaliteit zelf te ontwikkelen. Caesar Metasoft kan hier uiteraard altijd ondersteuning bij bieden.

Maatwerk versus standaard

Cats NK heeft het antwoord op het onderhoud op het instellingspecifieke maatwerk en de standaardfunctionaliteit. Dit is namelijk de strikte scheiding in Cats NK van de standaardfunctionaliteit van Caesar Metasoft en het instellingspecifieke maatwerk. Bij het uitvoeren van releaseupdates wordt alleen het deel van Caesar Metasoft geraakt en het deel van de klant blijft ongemoeid. Daarnaast hebben we de zogenaamde “container” functionaliteit geïntroduceerd, waardoor ook de standaard interface (GUI) dynamisch kan worden uitgebreid met extra functionaliteit. En ook dit blijft behouden bij het uitvoeren van een releaseupdate.

Overigens is deze strikte scheiding te vinden in het beheergedeelte van Cats NK, maar voor de gebruiker is deze niet zichtbaar.

Overige Diensten

Caesar Metasoft biedt verschillende diensten. De behoefte van onze klanten verschilt in de mate waarin zij ondersteuning of volledige uitbesteding met betrekking tot het gebruik en beheer van Cats NK wensen. Het in gebruik nemen van Cats NK kan voor de gebruikers grote veranderingen met zich meebrengen.

De overige diensten van ons zijn: