;

Onderhoud / Beheer

De Hoger Onderwijs wereld in Nederland is altijd in beweging. Wet- en regelgeving is regelmatig aan veranderingen onderhevig, maar ook de onderwijsinstellingen ontwikkelen nieuwe ideeën en wensen. Cats NK is derhalve geen statisch pakket! Dit betekent dat het pakket voortdurend geoptimaliseerd wordt. Dit heeft wel als gevolg dat er van tijd tot tijd onderhoud nodig is. Een deel van dit onderhoud wordt door Caesar Metasoft gedaan en een deel kan door de klant zelf worden gedaan. Caesar Metasoft kan u natuurlijk prima bij dit onderhoud ondersteunen.

Naast regulier onderhoud (minor releases) kent Cats NK een releasecyclus van een jaar (major release). Ingrediënten voor een nieuwe release ontstaan door:

  • Gewijzigde wet- en regelgeving 
  • Wenselijke functionaliteit, aangedragen door de gebruikers van Cats NK 
  • Nieuw ontwikkelde functionaliteit door Caesar Metasoft;
  • Inzet van nieuwe technieken;
  • Wijzigingen in Studielink 
  • Het oplossen van bugs
  • Nieuwe inzichten op het gebied van procesoptimalisatie

De gebruikerswensen worden centraal ingebracht in het Landelijk Gebruikersoverleg (LGO) van Cats NK. Dit overleg vindt frequent plaats en hieraan nemen alle instellingen die Cats NK gebruiken deel.

Overige Diensten

Caesar Metasoft biedt verschillende diensten. De behoefte van onze klanten verschilt in de mate waarin zij ondersteuning of volledige uitbesteding met betrekking tot het gebruik en beheer van Cats NK wensen. Het in gebruik nemen van Cats NK kan voor de gebruikers grote veranderingen met zich meebrengen.

De overige diensten van ons zijn: