;

De Voordelen

Ons Student Informatie Systeem Cats NK heeft verschillende voordelen:

 • Lagere administratiekosten per leerling
 • Minder ICT-lasten
 • Proven technology (meer dan 20 jaar toegepast in het Hoger Onderwijs)
 • Gecertificeerde aansluiting op Studielink
 • Beheerskosten zijn lager dan andere Student Informatie Systemen
 • Compleet en centraal systeem
 • Toekomstgericht en flexibel
 • Gebruiksvriendelijk: userinterface is intuïtief en logisch
 • Open structuur
 • Verdere professionalisering door functiegericht werken
 • Continuïteit verzekerd (gelieerd aan stabiele Caesar Groep)
 • WIZIWIM: Wat ik zie is wat ik mag
 • Instellingsspecifieke functionaliteit (maatwerk) is mogelijk zonder het reguliere onderhoud tot last te zijn
 • Opnemen van eigen businessrules

Procesoptimalisatie

Bij de ontwikkeling van Cats NK is uitgegaan van het (compromisloos) optimaliseren van processen binnen het Hoger Onderwijs. Het beheert het primaire proces, ondersteunt de onderwijsorganisatie en levert bestuurlijke en beleidsondersteunende informatie. De optimalisatie van Cats NK betekent allereerst dat de administratieve handelingen zoveel mogelijk bij de bron gelegd zijn. Studenten kunnen bijvoorbeeld rechtstreeks adreswijzigingen doorvoeren.

Functiegericht en gebruiksvriendelijk werken

Cats NK werkt voor vier doelgroepen: studenten, medewerkers, management en docenten. Iedereen die met ons studenten informatie systeem (SIS) werkt, krijgt alleen datgene voorgeschoteld waar hij/zij ook daadwerkelijk mee hoeft te werken. Daar hebben we een mooie term voor: WIZIWIM (wat ik zie is wat ik mag). Door uitgekiende autorisaties is voorkomen dat een gebruiker geconfronteerd wordt met een brei aan – voor hem/haar – onnodige functionaliteit en gegevens. Voor elke doelgroep binnen uw onderwijsinstelling, zowel management, docenten, studenten als medewerkers, is op die manier specifieke functionaliteit beschikbaar die wordt gepresenteerd op een prettige, goed doordachte manier: de meest noodzakelijke informatie staat bovenaan, de userinterface is intuïtief en logisch. Dat versnelt niet alleen de administratieve handeling, het heeft ook als gevolg dat uw organisatie op scherp gezet wordt qua functiegericht werken. Wie moet/kan aanmelders invoeren? Wat mag een student zelf inzien en/of muteren?

Minder ICT-lasten, meer flexibiliteit

Cats NK is ontwikkeld met de modernste ICT technieken. Dat maakt het systeem open, toekomstgericht en goed onderhoudbaar. De beheerskosten van Cats NK zijn dan ook een stuk lager dan van andere Student Informatie Systemen. Dat is mooi, maar persoonlijk vinden wij het nog mooier dat het systeem enorm flexibel is en vrijwel elke wens die u mocht hebben snel te realiseren is. Bijvoorbeeld als u gegevens met andere systemen wilt uitwisselen. De prettige userinterface en het eerder genoemde WIZIWIM-principe zorgen er overigens voor dat gebruikers zich de werkwijze van Cats NK snel eigen maken.