;

DVS

Het aanvragen van verblijfsvergunningen studie is al langere tijd beschikbaar in Cats NK (ook wel system-2-system genoemd). In het kader van Wet- en regelgeving en compliancy heeft de IND enkele wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste hierbij is het kunnen doen van een aanvraag op basis van inkomende mobiliteit. Dit wil zeggen dat de vreemdeling wil komen studeren op basis van een verblijfsvergunning voor studie, die is afgegeven door een andere Europese lidstaat.

Bij een aanvraag op basis van inkomende mobiliteit zijn aanvullende gegevens nodig. Deze zijn beschikbaar gekomen in Cats NK. Daarnaast hoeven bepaalde gegevens niet aangeleverd te worden. Dit is veelal zoals het bij de huidige aanvragen ook van toepassing is.

Omdat het hier gaat om een wijziging in de uitwisseling met de IND, is ook de Cats NK-Interface aangepast. Ook deze is in staat de juiste aanvraag inkomende mobiliteit te versturen. Om gebruik te kunnen maken van het nieuwe DVS dienen dus diverse wijzigingen verwerkt te worden en ook op verschillende plaatsen (in de keten). Al deze wijzigingen worden als één bundel aangeboden en dienen uiteraard ook allemaal verwerkt te worden.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Cees Bukman, c.bukman@caesar.nl, 06 22 37 61 24.