;

Halvering collegegeld

Vooruitlopend op de het wetsvoorstel “Verlaagd wettelijk collegegeld” heeft Cats NK haar studentinformatiesysteem Cats NK inmiddels al aangepast. Zodra het wetsvoorstel is aangenomen, kunnen de klanten er direct mee aan de slag

In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’, dat op 10 oktober 2017 is gepresenteerd, staat "We halveren het collegegeld voor het eerste jaar van het hoger onderwijs (HBO/WO) met ingang van het collegejaar 2018/19." Dit is inmiddels uitgewerkt in het wetsvoorstel "Verlaagd wettelijk collegegeld".

Omdat het kabinet dit graag voor het studiejaar 2018-2019 al wil invoeren, heeft men haast met deze maatregel. Vooruitlopend op de behandeling van dit wetsvoorstel heeft Caesar Metasoft het studentinformatiesysteem Cats NK al aangepast. De klanten hebben het allemaal in huis,  dus zodra het wetsvoorstel is aangenomen, kunnen ze er direct mee aan de slag.

Voor de juiste doelgroep zal de collegegeldvordering gehalveerd worden. De studentdebiteur is een integraal onderdeel van Cats NK. Hierdoor kan de nieuwe informatie over recht op verlaagd wettelijk collegegeld snel verwerkt worden. Dit leidt vervolgens direct tot de juiste gehalveerde collegegeldvordering.

Voor de klanten van Caesar Metasoft is dit een bijna geruisloze invoering. Omdat de wet nog niet definitief is, is deze aanpassing uiteraard zo uitgeleverd, dat de instelling zelf de baas is over wanneer de functionaliteit van de halvering werkelijk van start gaat.


Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Cees Bukman: (c.bukman@caesar.nl, 06 22 37 61 24)