;

Koppeling Cats NK en Azure

Het uitwisselen van gegevens tussen verschillende systemen wordt steeds belangrijker. Daarom is Caesar Metasoft momenteel druk aan het testen met het uitwisselen van gegevens via Microsoft Azure.

Azure is een platform van Microsoft waarin diverse systemen gemakkelijk met elkaar kunnen communiceren. In dit specifieke geval wordt de Azure Servicebus gebruikt. Deze Servicebus is een soort postbus, waar systemen gegevens op kunnen plaatsen en waar andere systemen deze gegevens vervolgens weer kunnen ophalen. Het beheer hiervan kan eenvoudig gedaan worden vanuit de Azure-webportal. De gegevens staan daarbij in de Cloud en zijn 24 uur per dag beschikbaar. Alles gebeurt online.

Bovenstaande is een technisch verhaal. Maar wat zijn nu de voordelen voor uw instelling als Cats NK gekoppeld is aan Azure? Cats NK is het bronsysteem van de inschrijfgegevens. Na configuratie van de uitwisseling zullen, door het onderhouden van brongegevens, automatisch specifieke gegevens richting Azure verstuurd worden. Er komt geen menselijke handeling meer bij kijken. Hierdoor zijn in andere systemen altijd dezelfde brongegevens beschikbaar. Bovendien zijn alle gegevens altijd actueel en gelijk. 

Een ander groot voordeel is dat elke instelling afzonderlijk kan bepalen welke brongegevens voor hun relevant zijn om naar Azure te sturen. Hierbij bepaalt de instelling welke wijziging moet leiden tot verzenden. Caesar Metasoft hoeft hierin geen rol te spelen. Zij zorgt dat de techniek er is. De instelling bepaalt zelf de configuratie. Natuurlijk is Caesar Metasoft bereid om de instelling hierbij te helpen.

Onlangs is er een POC geweest om de techniek te testen. Deze test was succesvol. De volgende stap is om het systeem volledig werkend te krijgen. De verwachting is dat Caesar Metasoft komende maanden grote stappen maakt zodat deze koppeling in de loop van volgend jaar operationeel is.

Hou deze website in de gaten voor meer nieuws!

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Cees Bukman: (c.bukman@caesar.nl, 06 22 37 61 24)