;

Wat is er nieuw in R2020.1 ?

Het eerste doel van release 2020.1 was het geschikt maken van Cats NK naar de nieuwste technieken. Naast de technische zijn ook er ook functionele verbeteringen doorgevoerd. 

De performance is geoptimaliseerd en heeft geleid tot de onderstaande veranderingen:
- Datum-selectie op basis van getal;
- Librarius opslaan in database;
- Uitgestelde containers;
- Comprimeren blobs;
- Standaard niet loggen van gebruik forms en taken;
- Standaard geen uppercase-selectie onder SQL Server;
- Gebruik trace-tabel bij inkomende berichten;
- Originelen op verborgen kunnen zetten.

Veel van voorgaande zaken dienen expliciet geactiveerd te worden. Door dit te doen performance optimalisatie zicht- en voelbaar.

Naast voorgaande is ook een volwaardige email-client opgenomen. Hiermee is het geautoriseerd versturen van email mogelijk geworden. Ook ontwikkelaars hebben een betere ontwikkel-tool tot hun beschikking. Het is ook mogelijk geworden om veel gebruikte functionaliteit éénmalig te definiëren om deze vervolgens vanuit verschillende disciplines in Cats NK aan te spreken. Dit maakt het onderhoud vele malen eenvoudiger en is een wijziging snel door te voeren. Voor dit alles geldt dat de basis is gelegd en dat hierop verder uitgebouwd kan worden.

We zijn er nog niet. Op basis van de ervaringen van gebruikers zijn we bezig verbeteringen door te voeren. Er staan ook nog bekende issue open, die een oplossing wensen. En zoals gezegd, met deze release hebben we een basis gelegd, waarmee we klaar zijn voor de toekomst. Met andere woorden; we gaan de komende tijd gebruiken om deze basis verder te verankeren en voorzien van nieuwe functionaliteit.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Cees Bukman,
c.bukman@caesar.nl, 06 22 37 61 24.