;

Het implementatieproces van R2020.1

Ongeveer anderhalf jaar geleden stond Caesar Metasoft voor een grote uitdaging om Cats NK te upgraden naar nieuwe technieken. Dit heeft geleid tot release 2020.1. 

Gezien deze uitdaging is (of eigenlijk was) de eerste fase een zo geruisloos mogelijk overstap naar deze release. Het idee hierachter is dat de gebruiker er niets van merkt. Gezien de omvang van het project, is dit uiteraard niet mogelijk. Gezien de wijzigingen in ontwikkel-technieken, ontkom je niet aan veranderingen, ook voor gebruikers. In het hele traject is dit doel wel aanwezig gebleven. Dus in geval van een verandering, is in eerste instantie gezocht naar een manier om deze verandering niet zichtbaar te laten zijn. Dit geldt voor de gebruikers (de GUI) alsook voor de ontwikkelaar, die in Cats NK functionaliteit onderhouden en ontwikkelen.

Tijdens deze ontwikkeling is veelvuldig gekeken naar de beschikbare (en nog wenselijke) functionaliteit en in bepaalde gevallen is deze helemaal herschreven. Dit alles met als doel een beter werkende applicatie en klaar te zijn voor de toekomst.

Nadat een eerste oplevering voor Caesar Metasoft beschikbaar was, zijn de instellingen begonnen aan het opdoen van ervaring met deze release en daar waar nodig aanpassingen door te voeren. Dit laatste is een enorme en ook erg leerzame klus geweest. Omdat Cats NK een open systeem is voor het ontwikkelen van instelling-eigen functionaliteit, diende voorgaande ook door de instelling gedaan te worden. Om de release tot succes te laten leiden, dient alle functionaliteit kritisch bekeken te worden. In overleg met de instellingen heeft Caesar Metasoft dit voor hun opgepakt. In zogenaamde migratie-omgevingen zijn de noodzakelijke wijzigingen doorgevoerd. Gedurende dit traject is er veelvuldig contact geweest met de instelling en de ontwikkelaars aldaar. In diverse (tussen)stappen is aan de instelling gevraagd te kijken naar de op dat moment beschikbare release en het testen ervan door gebruikers.

Voorgaande traject heeft ongeveer een jaar geduurd, waarbij in het voorjaar het traject met de instellingen is begonnen. Gedurende dit traject alsook de periode daarvoor, is via het Landelijk Gebruikers Overleg de nodig informatie uitgewisseld. Hierbij zijn ook de afspraken gemaakt omtrent de inzet van de instellingen. We moesten met zijn allen aan het werk. Uiteraard zijn er tussentijds diverse momenten geweest om aan te geven hoe een en ander er voor staat, om daar waar nodig bij te sturen. Via diverse kanalen is de instelling geïnformeerd over de werkwijze van installatie, fall-back scenario, wijzigingen ten opzicht van de vorige release, bekende issues, etc. Eind 2020 zijn door elke instelling acceptatie-testen gedaan en is eind december het Go-NoGo moment geweest.

Hier is een Go uitgekomen en in de eerste maanden van 2021 zijn de installaties op productie gedaan. Hierbij is afgesproken de nodige tijd tussen twee installaties aan te houden. Op deze manier heeft Caesar Metasoft de tijd om hun beschikbare tijd te kunnen stoppen in de ondersteuning.

Al met al kijken we terug op een succesvolle release en zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet. Dit alles dankzij de inzet van vele mensen, bij Caesar Metasoft maar zeker ook bij de instellingen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Cees Bukman,
c.bukman@caesar.nl, 06 22 37 61 24