;

Onze sites toelichting vanuit privacy policy

Deze site is onder verantwoordelijkheid en in eigendom van Caesar Metasoft ontwikkeld en worden door ons onderhouden en gehost. Deze sites vallen onder het recht en de regels van Nederland.  Alle vragen m.b.t. privacy kunnen worden gericht aan ons via de op de sites vermelde contactgegevens.

Gebruik van de verzamelde data

Onze websites zijn primair bedoeld om u te informeren over onze bedrijven, diensten & oplossingen en voor promotie en werving. De door u achtergelaten data wordt zorgvuldig en vertrouwelijk gebruikt en na gebruik verwijderd. Dit in  overeenstemming met het Nederlands recht.

Het voorkomen van Cookies

Zoals elke website maken onze websites gebruik van cookies om identificeerbaar gegevens op een systeem te bewaren. (Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer). Deze gegevens bevatten o.a. informatie over het type browser of de taalinstellingen van een browser. Cookies stellen ons in staat om informatie ‘technisch’  te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. U kunt uw browser zo configureren dat het aanmaken van cookies voorkomen wordt.

Informatie aan derden verkopen

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.